Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:15 | от раздел 7. Проективни теореми
Проективно преобразувание Отношения на отсечки

7. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ALFD без успоредни страни. Нека AD \cap FL = B и AL \cap FD = C.

Дадена е точка G, нележаща на правата AF. Правите GB, GD, GL, GC пресичат AF в точки I, M, K и J съответно.

Да се докаже, че правите BJ, DK, LM и CI се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM