Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:16 | от раздел 7. Проективни теореми
Проективно преобразувание Теорема на Менелай Отношения на отсечки

7. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е изпъкнал четириъгълник BEFD, за който BD \cap EF = A и BE \cap DF = C.

Точката G е произволна. Нека GD, GB, GF и GE пресичат AC съответно в точките H, I, J и K.

Да се докаже, че правите KD, JB, IF и HE се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM