Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:17 | от раздел 7. Проективни теореми
Синусова теорема на Чева Теорема на Чева Отношения на отсечки

7.11

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точките D, E и G лежат на страните BC, CA и AB съответно, като AD \cap BE \cap CG = F. Точка J е вътре в \triangle DEG и GJ \cap DE = I, EJ \cap DG = K и DJ \cap EG = H.

Да се докаже, че правите AH, CI и BK се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM