Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:56 | от раздел 8.1. Забележителни свойства на равностранния триъгълник
Синусова теорема на Чева Отношения на отсечки

8.1. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е равностранен триъгълник ABC.

Точка D е произволна от вътрешността му. Симетричните точки на D относно страните AB, BC и AC означаваме с C', A' и B'.

Да се докаже, че правите AA', BB' и CC' се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM