Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:57 | от раздел 8.1. Забележителни свойства на равностранния триъгълник
Радикална ос Степен на точка Вписани четириъгълници

8.1. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е равностранен триъгълник ABC.

Точка D е произволна и не е от вътрешността му. Симетричните точки на D относно правите AB, BC и AC означаваме с C', A' и B'.

Да се докаже, че окръжностите, описани около \triangle DAA', \triangle DBB' и \triangle DCC', се пресичат в една точка, различна от D.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM