Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:59 | от раздел 8.1. Забележителни свойства на равностранния триъгълник
Теорема на Кейси

8.1. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е равностранен триъгълник ABC и точка P върху по - малката дъга \widehat{AB} от описаната му окръжност k.

Построена е окръжност k_{1}, която се допира външно до k в точка P. Нека X,Y,Z\in k_{1} са такива, че AX, BY и CZ са допирателните към k_{1} от точките A, B и C съответно.

Да се докаже, че AX+BY=CZ.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM