Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 08:00 | от раздел 8.1. Забележителни свойства на равностранния триъгълник
Еднакви триъгълници Синусова теорема на Чева

8.1. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е равностранен триъгълник ABC с център точка O.

Нека \triangle A_1B_1C_1 също е равностранен с център точка O, но е обратно ориентиран спрямо триъгълник ABC.

Да се докаже, че правите AA_1, BB_1 и CC_1 се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM