Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 08:02 | от раздел 8.1. Забележителни свойства на равностранния триъгълник
Изразяване на ъгли Синусова теорема

8.1. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е равностранен триъгълник ABC.

Нека E е такава точка, че A да е центърът на описаната окръжност около \triangle BEC, която има радиус R. Описаната окръжност около \triangle ABE пресича отсечката CE в точка F.

Да се докаже, че CF=R.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM