Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 08:03 | от раздел 8.1. Забележителни свойства на равностранния триъгълник
Теорема на Питагор

8.1. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е равностранен триъгълник ABC.

Нека D е произволна точка от вътрешността му. Нека проекциите на D върху страните на триъгълника са A_1, B_1 и C_1.

Да се докаже, че AC_1+BA_1+CB_1=C_1B+A_1C+B_1A.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM