Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 08:05 | от раздел 8.1. Забележителни свойства на равностранния триъгълник
Операции с вектори Еднаквост

8.1.11

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е равностранен триъгълник ABC.

Построени са още три равностранни триъгълника, имащи по един общ връх с първоначалния и еднакво ориентирани с него - \triangle CED, \triangle AFL и \triangle BQP. Нека средите на DF, EP и LQ са M, K и N съответно.

Да се докаже, че \triangle MKN е равностранен.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM