Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 08:06 | от раздел 8.1. Забележителни свойства на равностранния триъгълник
Еднакви триъгълници Синусова теорема

8.1.13

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е равностранен триъгълник ABC.

Точката D лежи на малката дъга \widehat{AC} от описаната около триъгълник ABC окръжност. Точка E е средата на малката дъга \widehat{AB} от същата окръжност. Нека P е проекцията на точка E върху BD и нека F е средата на CD.

Да се докаже, че \triangle APF е равностранен.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM