Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 08:07 | от раздел 8.1. Забележителни свойства на равностранния триъгълник
Допълнително построение Средна отсечка в триъгълник Еднакви триъгълници

8.1.14

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е равностранен триъгълник ABC.

Прекарана е произволна права през върха C, като P и Q са съответно проекциите на A и B върху тази права. С S означаваме средата на AB.

Да се докаже, че \triangle PQS е равностранен.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM