Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 08:12 | от раздел 8.1. Забележителни свойства на равностранния триъгълник
Еднакви триъгълници

8.1.20

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е квадрат ABCD.

Вътрешно за него са построени равностранните \triangle ABP и \triangle ADQ.

Да се докаже, че \triangle CPQ е равностранен.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM