Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:27 | от раздел 8. Правилни многоъгълници
Изразяване на ъгли Средна отсечка в триъгълник Синусова теорема Котангенсова техника Тригонометрия

8.11

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е правилен осемнадесетоъгълник A_1A_2A_3...A_{18} с център точка O.

Нека A, B, C и D са средите съответно на A_{15}A_{17}, OA_{18}, OA_2 и A_3A_5.

Да се докаже, че точките A, B, C и D лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM