Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:02 | от раздел 9. Надстройки
Синусова теорема на Чева

9. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и външно за него са построени равностранните \triangle_ABC{1},\triangle A_{1}BC и \triangle AB_{1}C, като O_1, O_2 и O_3 са съответните им центрове.

Да се докаже, че правите AO_{2}, BO_{3} и CO_{1} се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM