Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:07 | от раздел 9. Надстройки
Операции с вектори Тригонометрия

9. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е успоредник ABCD.

Външно за него са построени равностранните \triangle ABF, \triangle BCP, \triangle CDE и \triangle DAK. Нека O е центърът на \triangle DAK. Нека M и N са средите на DE и AF съответно.

Да се докаже, че OP\perp MN.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM