Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:09 | от раздел 9. Надстройки
Допълнително построение Средна отсечка в триъгълник Еднакви триъгълници

9. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Външно за него са построени квадратите BCDE и ACFK. Нека P е центърът на ACFK и нека Q е центърът на BCDE. Нека M и N са средите на AB и FD съответно.

Да се докаже, че MQNP е квадрат.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM