Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:14 | от раздел 9. Надстройки
Комплексни числа

9.13

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са три еднакво ориентирани квадрата с общ връх O - OAPE, OBLD и OCKF.

Нека центровете им означим съответно с O_1, O_2 и O_3. Нека средите на EB, CD и AF са Q, N и M съответно.

Да се докаже, че правите O_1N, O_2M и O_3Q се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM