Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:20 | от раздел 9. Надстройки
Вписани четириъгълници

9.17

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е изпъкнал четириъгълник ABCD, за който AC\cap BD=E и AC\perp BD.

Външно за него са построени квадратите ADMN и BCQP, с центрове O_{1} и O_{2} съответно.

Да се докаже, че точките O_{1}, O_{2} и E лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM