Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:24 | от раздел 9. Надстройки
Еднакви триъгълници Подобни триъгълници

9.21

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Външно за него са построени равнобедрените \triangle BCF\:(BF=CF) и \triangle AEC\:(AE=CE), като \angle ACE=\angle BCF. Във вътрешността на триъгълник ABC е избрана точка D, такава че AD=BD и \angle BAD=\angle CAE.

Да се докаже, че DF=EA и DE=BF.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM