Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
* * * * *
12 сеп 2014 15:40 | Тодор Брънзов от Новини

БАН открива ученически институт

Във връзка с честването на 145-годишнината от създаването си БАН открива Ученически институт.

Ученическият институт ще организира Ученическа научна сесия, в която могат да участват ученици от 8 до 12 клас, които имат желание да се занимават с изследователска дейност в някоя от областите на науката и/или нейните приложения.

Всеки участник трябва да разработи самостоятелно или в съавторство определена тема (под ръководството на учител, научен работник, университетски преподавател, студент или друг специалист). Получените по време на разработката резултати се оформят във формата на проект, който трябва да бъде изпратендо 15 септември 2014 г., като до 6 октомври 2014 г. авторите на допуснатите до участие в Ученическата научна сесия проекти ще бъдат уведомени за мястото и датата на провеждане на сесията.

Авторите на най-високо оценените проекти ще получат награди, както и правото да проведат едномесечен стаж (със заплащане) в постоянно научно звено на БАН, където ще могат да ползват библиотека, лаборатория, изчислителни ресурси и др. Авторите на останалите проекти ще получат удостоверение за участие в УчИ-БАН.

За повече информация:
bit.ly/UchiBAN-
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM