Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
17 фев 2015 20:14 | ansam от Новини
интервю

Децата ни са силно мотивирани, а успехите им са повече от впечатляващи

Публикувано изображение
В: Здравейте, бихте ли се представили и бихте ли разказали на нашите читатели от колко време се занимавате със състезателна информатика?

О: Казвам се Емил Келеведжиев, работя в Института по математика и информатика на БАН и почти от самото начало на състезанията по информатика съм включен в тяхната организация и провеждане.

В: Разкажете ни колко деца участват в отбора ни по информатика в момента?
О: Всяка година в България се сформират два отбора за участие в международни състезания. Единият се състои от ученици старша възраст, тоест тези, които са до 12. клас, включително. Имаме и младежки отбор по състезателна информатика, който се състои от ученици в категорията на ненавършилите 16 години до края на календарната година. Двата отбора са от по 4 човека, какъвто е стандартът на международните състезания. За да стигнат до тези отбори, учениците трябва да преминат през всички кръгове на Националната олимпиада. Подборът започва с участието им в първия кръг на Националната олимпиада по информатика, той се нарича още и Общински кръг, и в него могат да участват всички ученици от всички училища, без ограничения. Победителите от този първи кръг имат право да участват във втория кръг на олимпиадата, който е Областен кръг. На следващия етап победителите от Областния кръг, които по нашия правилник в момента са общо 100 ученици от всички възрастови групи, участват на Национален кръг, който се провежда на едно място в България (за разлика от Областния кръг, който се провежда във всички областни градове).

В: Това се случва всяка година, така ли?
О: Да, всяка година. И от тези, които се представят най-добре на Националния кръг, се формират двата разширени отбора. Разширеният отбор старша възраст се състои от 12 ученици. Това са заелите първите 12 места в класирането във възрастовата група от 9. до 12. клас. А другият, младежкият разширен отбор, който също се състои от 12 души, включва най-добре представилите се ученици, които не са навършили 16 години до края на календарната година. Така се образуват два разширени национални отбора, от които по-нататък се избират най-добрите четирима от всеки отбор.

В: Как става това?
О: Това става с провеждането на няколко следващи контролни състезания и според сумарното класиране се определят финалните четворки. Децата от младежкия национален отбор засега имат само една международна изява — това е Младежката Балканиада – олимпиадата на балканските страни, докато децата от старшия отбор по информатика участват в Международната олимпиада по информатика (МОИ), което е най-престижното състезание. Те участват също в Балканиадата по информатика, а в някои години нашата държава е била канена да участва и на Средноевропейската олимпиада по информатика, която обхваща страните от централна Европа.

В: Бихте ли разказали как протича подготовката на вече избрания отбор?
О: Може да се каже, че подготовката на състезателите е постоянна. В основата се намира тяхното желание за самообразование, за самоподготовка. На отделни места в България има много силни регионални школи, които помагат за развитието на такива деца. Веднага трябва да спомена градове като Ямбол, Варна, Пловдив, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Плевен, да не забравя Шумен – навсякъде в тези градове има учители и местни ръководители, които водят много стабилни школи. В тези школи всъщност нашите бъдещи шампиони започват своята подготовка за състезанията. Допълнително, Националната комисия по информатика и Комисията за извънкласна работа по информатика към Съюза на математиците в България, провеждат национална школа, която се прави обикновено през септември, в която се събират 50-те най-добри деца, класирани според постиженията им през изминалата учебна година. Също така ние провеждаме и специализирана подготовка за двата разширени отбора по информатика. Едната от тези подготовки е в София, към края на юни, в Центъра за подготовка за олимпиади, който е към Министерството на образованието. Друга такава подготовка провеждаме из страната, като през последните няколко години използваме базата на Департамента за повишаване на квалификацията на учителите във Варна. Там, в рамките на две седмици събираме старшия разширен национален отбор. Освен учениците, идват и най-добрите лектори и треньори от България в областта на състезателната информатика.

В: А каква е организацията на хората, които подготвят отборите? Какъв екип сте?
О: Съществува Комисия за извънкласна работа към Съюза на математиците в България, която наброява около 25 души. В тази комисия фигурират имената на основната част от колегите, които участват в подготовката и подбора на тези ученици. В състава й влизат университетски преподаватели и учители от регионалните центрове, за които вече говорих. В такъв смисъл, хората, които извършват подготовката, са разнородно подбрани, това са хората, които работят със самите деца. Те са тези, които са близко до тях.

В: Как се решава кой води отбора на състезанието?
О: Министърът на образованието назначава ръководител и заместник-ръководител на българския отбор за Международната олимпиада и за Балканиадата. Имената на тези хора всъщност се предлагат именно от Комисията за извънкласна работа по информатика. Всяка година ние провеждаме специален семинар, на който се събира тази комисия, заедно с още колеги, които имат желание да работят, и на този специален семинар обсъждаме организационни въпроси, които имат отношение към състезанията по информатика за ученици. Разбира се, с колегите от тази комисия се срещаме и на всички национални състезания, които се провеждат в България. Една част от тези колеги са учители, които водят ученици, друга част от колегите са автори на задачи. Националните състезания са три турнира – Есенен турнир, който традиционно се провежда в Шумен в края на ноември, Зимни състезания по информатика, които през последните няколко години се провеждат във Велико Търново в края на февруари или началото на март, и Пролетен турнир по информатика, който през година алтернативно се провежда или в Ямбол, или в Пловдив. Той се провежда в средата на юни.

В: Бихте ли ни разказали как се финансира цялата тази организация? Споменахте, че държавата осигурява провеждането на състезанията, но подготовките и пътуванията също ли са поети от държавата или вие разчитате и на други източници – дарители, приятели, доброжелатели, които да Ви съдействат?
О: Финансирането, най-общо може да се каже, е смесено. Министерството на образованието командирова участниците в МОИ и в Балканиадите по информатика, като осигурява пътните разходи, които понякога за някоя далечна страна са доста големи. Министерството провежда Националната олимпиада по информатика и националните турнири, като за целта осигурява командировъчни разходи, хоноруване на авторите на задачи и т.н., но това все още не е достатъчно, за да може да се затвори целият цикъл на подбор и на подготовка, нужни са поне още толкова средства, които се осигуряват от частни спонсори. Най-големият спонсор през последните години е фондация „Америка за България”, която има сключен договор със Сдружението на ръководителите на олимпийските отбори по природни науки (СРООПН). Те осигуряват средствата, които са необходими за провеждането на Националната школа по информатика, където се събират над 50 ученици и още 30 преподаватели, средствата за провеждането на подготвителните школи за разширените национални отбори, също така допълнително финансиране за съставянето на задачи... Това не са малко средства.

В: А какво Ви предстои в най-скоро време, какво да очакваме?
О: В момента ние сме в подготовка на Зимните състезания по информатика, които ще се проведат в края на февруари във Велико Търново, след това започва подготовката на задачите на Областния кръг на Националната олимпиада по информатика... Следва Националният кръг на олимпиадата, откъдето ще определим двата разширени национални отбора. После контролни състезания...

В: Графикът ви ми звучи доста натоварен. Непрекъснато подготвяте нещо. Благодаря Ви за отделеното време и си запазвам правото да се срещнем отново преди да заминете за Международната олимпиада.
О: И аз благодаря!

Втората част на интервюто с Емил Келеведжиев, в което той ни разказа за интересната история на международните състезания по информатика, очаквайте скоро на vivacognita.org
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM