Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
10 юли 2014 15:44 | Тодор Брънзов от Новини

Математически дни в София 2014

Президентът на Република България, г-н Росен Плевнелиев, откри събитието на 7 юли 2014 г. от 9:30 часа в „София Хотел Балкан”.

Международната конференция Математически дни в София се организира от Института по математика и информатика при Българска академия на науките за първи път и се проведе в София от 7 до 10 юли 2014 г.

Математически дни в София има за цел да се превърне в традиционна среща на българските математици, работещи в страната и в чужбина, с техни колеги от престижни научни центрове в света, за споделяне на последните научни постижения в областта на математиката и информатиката.

Една от най-важните цели на конференцията, заедно с нейния чисто научен аспект за обмен на научна информация, е да подобри връзките между математическата колегия в България и представителите на българската математическа диаспора.

В последните 25 години редица изтъкнати български математици и информатици напуснаха страната, и в частност Института по математика и информатика, за да продължат работата си в престижни научни центрове по света. От друга страна, в този период голям брой младежи от България получиха образованието си по математика и информатика в най-големите университетски центрове в Северна Америка и Европа. Цяло едно ново поколение от млади българи се реализира успешно в чужбина. Около 60 такива наши сънародници са част от участниците в конференцията.

За участие в конференцията Математически дни в София се регистрираха близо 300 учени, които представиха над 200 доклада. В програмата са включени около 100 представители на математическата колегия в България, както и повече от 130 утвърдени чуждестранни учени от редица водещи научни центрове в над 40 държави – Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Италия, Канада, Корея, Полша, Русия, САЩ, Франция, Швейцария, Япония и др. Сред тях е и световноизвестният математик проф. Максим Концевич от Франция, лауреат на Филдсов медал (равняващ се на Нобелова награда) и на Breakthrough Prize in Mathematics (Награда за съществен пробив в математиката) за 2014 година.
Специален гост на конференцията беше проф. Жан-Пиер Бургиньон – Президент на Европейския съвет за научни изследвания (European Research Council). Европейският съвет за научни изследвания отговаря за разпределението на значителна част от европейското финансиране, свързано с индивидуални грантове на учени от всички страни и националности, които искат да извършват научни изследвания в Европа. Той представи дейностите на този съвет в лекция на 8-и юли от 12:10 до 13:00 часа, в хотел София Хотел Балкан. Лекцията беше посетена от представители на всички останали научни направления в България. Една от целите на това представяне бе да окуражи българските учени от страната и чужбина да кандидатстват за проекти за научни изследвания, които да бъдат извършвани в Европа и в частност в България.

По-подробна информация за Международната конференция Математически дни в София се намира на сайта на конференцията: http://www.math.bas.bg/mds2014/
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM