Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
21 ное 2015 19:55 | ansam от Новини

Математически турнир "Иван Салабашев"

Математическият турнир "Иван Салабашев" се провежда от 1992 година. Основател на Турнира е изтъкнатият деятел на Съюза на математиците в България (СМБ) и дългогодишен председател на секцията на СМБ в гр. Стара Загора - Евтим Кънчев. Неговите завидни ентусиазъм и организаторски способности, бързо печелят на турнира популярност в гр. Стара Загора, а скоро след това и в региона.
От години турнирът се провежда и в други региони на страната. Поради изключително атрактивния характер на включените в него задачи, той е едно от най-популярните състезания по математика за ученици в България.

Турнирът се провежда от секциите на СМБ по места под егидата на РИО на МОН и е предназначен за ученици от 2. до 12. клас. Времето за работа е 120 минути. Състезателните теми са за 2., 3., 4., 5., 6., 7. клас, обща тема за 8. и 9. клас и обща тема за 10., 11. и 12. клас.
Задачите от 1-ва до 10-та са с избираем отговор, а задачите от 11-та до 15-та – със свободен отговор. Верен отговор на всяка от първите десет задачи се оценява с по 3 точки, а на следващите пет – с по 6 точки. Общата тема за учениците от 10., 11. и 12. клас е съставена от 6 въпроса с избираем отговор и две задачи, като за верен отговор на всеки от въпросите се получават по 6 точки, а за пълно решение на всяка от задачите се получават 22 точки. Решенията на двете задачи трябва да бъдат подробно обяснени.

Само за дванадесетокласниците, които желаят резултатите им да важат за конкурсни оценки за приемане в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” (ПУ), Технически университет – Габрово (ТУ), Шуменски университет “Еп. Константин Преславски” (ШУ), Русенски университет “Ангел Кънчев” (РУ) и Икономически университет, Варна, има отделна тема с тест от 6 въпроса и 2 задачи за решаване, като времето за работа е 120 минути. За признаването на тези резултати съответният участник трябва да се яви или на състезанието в Стара Загора (резултатите се признават за всички посочени по-горе вузове) или в съответното населено място (с изключение на кандидатите за Пловдивски и Варненски университети, които трябва да се явят на състезанието в Стара Загора, където ще има представители от двата университета).

VIVA Cognita желае успех на всички участници!
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM