Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
* - - - -
24 ное 2015 19:40 | ansam от Новини

Национален есенен турнир по информационни технологии "Джон Атанасов"

Националният есенен турнир по ИТ "Джон Атанасов" ще се проведе на 5 и 6 декември 2015 г. За четвърта поредна година турнирът ще се проведе в София – в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади.

Турнирът цели да стимулира усвояването и използването на компютърните технологии в учебния процес и училищния живот, а също и да осигури възможност на учениците да представят собствено виждане по проблеми, свързани с новите технологии, училището и образованието. Участниците получават възможността да покажат авторски подход и умения да защитават и аргументират идеите си.

Турнирът е предназначен за ученици от 5. до 12. клас. Необходимо е те да разработят собствен проект под ръководството на научни ръководители (учители, консултанти и др.). Според Регламента на турнира, автори на един проект могат да бъдат до двама ученици.

Направления:
Мултимедийни презентации (5.-8. клас)
Интернет приложения (9.-12. кас)
Приложни програми (9.-12. клас)
Учениците от 5.-8. клас могат да се състезават и в направления „Интернет приложения" и „Приложни програми", като участват в общо класиране с учениците от 9.-12. клас.

Кратки описания на направленията (според Регламента на турнира):

1. Мултимедийни презентации
Мултимедийният продукт трябва да демонстрира представяне по избрана тема с използване на достатъчно атрактивни, убедителни и естетични мултимедийни възможности. Той следва да дава възможност за интерактивно взаимодействие с потребителя. Типични технологични средства за изготвяне на подобно приложение са например: MS Power Point (евентуално с използване на Visual Basic for Applications), Adobe Macromedia Flash (евентуално с използване на Action Script), MS Movie Maker и др. под.

2. Интернет приложения
Интернет приложенията представляват програмни продукти, които имат трислойна архитектура - презентационен слой (например уеб браузер като клиент), бизнес слой (например машина за генериране на динамично съдържание чрез използване на CGI технологии като PHP, Java сървлети, Active Server Pages - ASP, ASP.NET и др. под.) и слой за данни (който е реализиран чрез база от данни и/или друг начин за съхранение на данните). Тези приложения са достъпни през интернет или локална мрежа. Уеб браузърът се използва за комуникация с бизнес слоя, който отговаря на (обслужва) исканията чрез генериране на заявки и обновявания в слоя за данни и чрез генериране на данни за изграждането на потребителския интерфейс в презентационния слой. Интересна разновидност на тези приложения са тъй наречените „разширени интернет приложения" (Rich Internet Applications, RIA). Ако при стандартните интернет приложения говорим за използване на клиент-сървър модела на комуникация с тъй наречения "тънък клиент", разширените интернет приложения се характеризират с добавяне на повече функционалност към клиента, като се говори за нов слой -клиентска машина, която обикновено се изтегля от интернет по време на работа или е предварително достъпна под формата на приставката (plugin) към браузера. В този случай клиентът функционира като разширен браузър и поема отговорността за потребителския интерфейс и комуникацията със сървъра. 2 Основният акцент при интернет приложенията е пълноценното използване на клиентските и сървърните интернет технологии, както и ефективното използване на мрежовата (интернет) среда. Проектите, разработени в това направление, трябва да бъдат публикувани в интернет преди състезанието и реално съществуващи и достъпни преди и по време на Националния есенен турнир по информационни технологии. Участниците са длъжни да предоставят тестови акаунти за всички основни роли в проекта (администратор, потребител, ръководител и др.) за всички планирани нива на достъп за съответната роля.

3. Приложни програми
Самостоятелен софтуер, предназначен за изпълнение на персонален компютър, създаден за решаване на конкретна задача или за изпълнение на отделна полезна за потребителя функция. Желателно е тази конкретна задача да е с практическо приложение (например самоучител, игра и др.). Проектите в това направление, които работят в многопотребителска операционна система, задължително трябва да имат инсталираща и деинсталираща програма. Ако програмата има инсталация, но няма деинсталация, проектът не участва в класирането. За проекти, които представляват приложения, работещи със специфичен хардуер, участниците трябва да докажат по избран от тях начин работата на приложението. Изисквания за участие в турнира За да бъдат допуснати до защита, проектите трябва да бъдат в съответствие с описанието на направленията, да са свързани с решаването на конкретен проблем в научната или обществената сфера. Проектите се предоставят на Националната комисия предварително чрез регистрационната система за организация на турнира. Учениците са длъжни да качат цялата информация, свързана с проекта (изходни и изпълними кодове, документация, презентация и други необходими файлове) в интернет (dropbox.com, dox.bg, MS SkyDrive, GoogleDocs и др.) и да споделят връзката, за да може комисията да ги прегледа предварително. Предоставянето на изходен код на софтуерния продукт, реализиращ проекта, е задължително условие за допускането до защита. Проектите се инсталират на предоставените от домакините компютри съгласно програмата за провеждане на турнира.
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM