Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
15 мар 2015 16:44 | ansam от Новини

Национално математическо състезание за ученици от езикови гимназии и профилирани езикови паралелки

От 21 до 23 март 2015 година в Ловеч ще се проведе XVIII Национално състезание по математика за ученици от профилираните гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил.
Националното състезание се организира от Министерството на образованието и науката, Регионалния инспекторат по образование – град Ловеч, със съдействието на Съюза на математиците в България.

Състезателните теми съдържат 6 задачи. Учениците имат на разположение 4 астрономически часа.
В състезанието могат да участват ученици, които през настоящата учебна година се
обучават от 8. до 12. клас на профилирани гимназии и паралелки в СОУ с чуждоезиков профил.

Началото на състезателния ден е 9.00 часа. Участниците трябва да се явят в гимназията за чужди езици "Екзарх Йосиф I", гр. Ловеч, ул. Шишман 7.

За всеки клас Националната комисия подготвя тема от шест задачи. Първите три са с кратък свободен отговор и обхващат учебното съдържание по математика от задължителната подготовка. Всяка от тях се оценява с 2 точки.
Последните три задачи са с разширен отговор и от учениците се изисква да представят подробно и обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика от задължителната и задължително-избираемата подготовка от 8., 9., 10., 11. и 12. клас и се оценяват от 0 до 8 точки.

За учениците от 12. клас състезанието е анонимно. По време на състезанието учениците не могат да ползват калкулатори и математически таблици с формули.
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM