Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
25 яну 2017 15:59 | Viva Cognita от Новини

Онлайн курс "Увод във вероятностите и статистиката"

Публикувано изображение
Целта на курса "Увод във вероятностите и статистиката" е да изгради мислене, което ще даде възможност на заинтересования слушател да открива и оценява случайното в заобикалящия ни свят.

В началото ще се запознаем с основни идеи, концепции и понятия от теория на вероятностите. Това ще стане чрез множество примери от реалния живот, които ще разкрият полезността на стохастичното/вероятностното мислене, както в ежедневни ситуации, така и в професионални направления като икономика и естествени науки.

След като навлезем в теорията на вероятностите ще добием знанията да се запознаем с основни понятия и методи от статистиката, както и да разбираме защо и кога те работят. Това ще бъде илюстрирано с конкретни примери.

Курсът е подходящ за ученици от гимназиалните класове и за всеки, който се интересува от вероятности и статистика.

Програма на курса:
 • Въведение в непредвидимото и случайното
 • Вероятностни умения vs интуиция за вероятност
 • Комбинаторика или каква е вероятността да спечелим шестица от тотото?
 • Вероятностно разпределение. Законът в случайността.
 • Математически 'очаквани' събития. Може ли човек да се удави в плитка река?
 • Независимост или колко изненадващ може да бъде оптималния избор. Да поговорим за вероятности с и без условности.
 • Защо случайното блуждаене всъщност моделира заобикалящия ни свят?
 • Статистика = Вероятности^-1?
 • Защо медианата и модата могат да спасят от удавяне в плитка река?
 • Статистически хипотези или как социолозите прогнозират изборите? Защо се провалят?
График на курса:

Много вероятно е до края на януари да излезе още една лекция. От друга страна, вероятността през февруари да излязат две лекции е равна на 1. Прогнозата за публикуването на лекции след февруари е с твърде висока степен на грешка. Все пак, почти сигурно е, че курсът ще свърши през май.

Лектор:

Водещ на курса е Младен Савов. Той има докторска степен в направление „Теория на вероятностите и математическа статистика“ от Университета на Манчестър, Англия. В момента е доцент към ИМИ-БАН и е лауреат на индивидуално финансиране по програмата Мария-Склодовска Кюри на ЕС.

Включете се на vivacognita.org/stat2016
 • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM