Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
* * * * *
13 окт 2014 17:45 | Viva Cognita от Новини

Първа ученическа научна сесия на УчИ на БАН

Във връзка с честването на 145-годишнината от създаването си, Българската академия на науките откри Ученически институт - УчИ-БАН ( http://goo.gl/gqnkrM) .

Целта на този институт е да даде възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, които имат желание да се занимават с изследователска дейност в някоя от областите на науката и/или нейните приложения. Участието в УчИ – БАН става чрез разработване (самостоятелно или в съавторство) на определена тема. Това става под ръководството на учител, научен работник, университетски преподавател, студент или друг специалист.

Получените по време на разработката резултати се оформят в писмен вид като „Проект”. Проектите могат да имат реферативен характер, но по-високо се цени наличието на елементи на оригиналност и творчество.

В определения срок -15.09.2014 г.- постъпиха 43 ученически проекта, които се разпределят по науки както следва:

  • 13 проекта – Математика;
  • 10 проекта – Информатика и информационни технологии;
  • 5 проекта – Физика и астрономия;
  • 3 проекта - Инженерни науки;
  • 6 проекта – Биология и екология;
  • 5 проекта – Обществени и хуманитарни науки;
  • 1 проект - Химия.

Всички проекти бяха рецензирани от специалисти и рецензиите бяха изпратени на авторите. Разработките на учениците ще бъдат представени (като доклади и като постери) на две Ученически научни сесии. Първата Ученическа научна сесия на УчИ-БАН ще се проведе на 17.10.2014 г. от 13:00 часа в Големия салон на БАН, съгласно приложената програма.

Сесията включва докладите и/или постерите на ученическите разработки в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Ще бъдат представени общо 23 проекта.
 

Това съобщение се явява и покана за присъствие на тази сесия.

 

Втората Ученическа научна сесия ще се проведе на 28.10.2014 на същото място, а програмата за нея ще бъде обявена допълнително.Програма

Ученически институт на БАН

Ученическа научна сесия по математика, информатика и
информационни технологии
(посветена на 145 годишнината от основаването на БАН)


Регистрация на участниците 12:30 – 13:00

Откриване на сесията 13:00 – 13:15


Лекционно представяне на проектите (Голям салон на БАН, ул. „15 Ноември” 1, София 1040)


Време

Заглавие на доклада

Автор/и/

Ръководител

13:15 – 13:30

Вектор паркиращи функции и
инверсия в дърво

Петър Гайдаров
ОМГ„Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 12 клас

Самюел Хопкинс
Mathematics Department, MIT, USA

13:30 – 13:45

Реализируеми редици и обобщение на теоремата на Ферма–Ойлер

Мария Делякова
СМГ „П. Хилендарски”, София, 10 клас

Антони Рангачев
Докторант в
Northeastern University, Boston, USA

13:45 – 14:00

Барицентрични координати на точка спрямо педалния й триъгълник

Николай Атанасов, Иван Иванов
СОУ „П. Р. Славейков“, гр. Кърджали

Доц. Георги Ганчев
ИМИ-БАН

14:00 – 14:15

Лента на Мьобиус и вписани правоъгълници

Христина Алексиева1, Ивелина Василева2
1 МГ „Д-р Петър Берон”, гр. Варна
2 ПМГ „Акад. Иван Ценов”, гр. Враца

Момчил Константинов
Студент в
University of Oxford

14:15 – 14:30

Разпръскване на камъчета
по безкрайната шахматна дъска

Ванеса Гецева
ПМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен

Катерина Велчева
Студентка в MIT, USA

14:30 –

14:45

Изчислителна геометрия. Методи на Шал и Шуберт

Йоана Грудева, Каролин Димитрова
МГ“Д-р Петър Берон“, Варна, 11 клас

Антони Рангачев
Докторант в
Northeastern University, Boston, USA

14:15 – 14:30

Сума с тегла от квадратите на разстоянията от точка до страните на триъгълник

Станислав Димитров, Вяра Иванова
СМГ „П. Хилендарски”, София, 11 клас

Доц. Георги Ганчев
ИМИ-БАН

14:30 – 14:45

Кумулативна функция върху хвърляне на монета

Мирослав Маринов
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, 11 клас

Петър Копанов
Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“

14:45 – 15:15

Освежаваща почивка

15:15 – 15:30

Дъгови вектори и тяхното класифициране

Станислав Арнаудов
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен, 12 клас

Светослав Колев
Асистент-изследовател в
University of Washington

15:30 – 15:45

Еволюция на клетките

Емил Инджев
МГ ”Баба Тонка”, гр. Русе, 9 клас

Сюзан Феимова
Старши учител по информатика и IT

15:45 – 16:00

Онлайн алгоритми. Нов алгоритъм по проблема за най-добрия избор

Паолина Гаджулова
ОМГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив, 10 клас

Калина Петрова
Студентка в Princeton University


Постерна сесия (Фоайе до Големия салон на БАН, ул. „15 Ноември” 1, София 1040)


13:15 -

14:45

А, ти готов ли си за матура?

Радослав Мъндев
ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен, 9 клас

Екатерина Бахнева

Учител

Изследване на възможностите за създаване и използване на електронни уроци едновременно за среда Интернет и таблет

Борис Радованов
Денислав Тотмаков
Едуар Такворян
Александрина Митрофанова

д-р инж. Дончо Пачиков

Лингвистирай

Симона Димитрова, Виктория Добрева
ПМГ „Гео Милев”, гр. Ст. Загора, 10 клас

Живка Желязкова

Учител

Музикална викторина

Нели Заркова , Соня Заркова
МГ „Баба Тонка”, Русе

Сюзан Феимова
Старши учител по информатика и ИТ

Разписване и решаване на алгебрични изрази чрез таблет

Христо Стайков

МГ "Д-р П. Берон", Варна, 11 клас

Елеонора Павлова

Учител по информатика и IT

Генетични алгоритми за технически анализ на фондовата борса

Марин Шаламанов, Васил Василев
НПМГ "Акад. Л. Чакалов", София, 12 клас

Стоян Михайлов, Финансов анализатор в Делтасток

Smart Image Resizer

Петър Киряков, Юлиян Георгиев
МГ „Баба Тонка” , Русе

Сюзан Феимова
Старши учител по информатика и ИТ

14:45 –

15:15

Освежаваща почивка

15:15

16:15

Забележителни точки в триъгълника

Велиана Десподова
Йоанна Евгениева
Христина Димитрова
Емилио Метушев
Матей Попниколов
Гимназия „Христо Ботев“ , гр. Дупница

Елка Кирилова
Учител

Пораждащи функции и дървета в равнината

Иван Герганов
СОУ „Петко Рачов Славейков”, гр. Кърджали, 12 клас

Вълчо Милчев
Учител

Редици от дроби на Фарей

Пресиана Маринова
МГ „Баба Тонка, гр. Русе

Яница Пехова
Студентка в
University of Cambridge

Създаване на двумерни
повърхности чрез лепене на страните на 2n-ъгълник

Кристиан Георгиев 1 , Дона- Мария Иванова 2
1 ОМГ „Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас
2 МГ „Баба Тонка”, Русе, 10 клас

Катерина Велчева
Студентка в MIT, USA

Конични сечения по прост модул

Таня Оцетарова (ОМГ „Акад. Кирил Попов”, Пловдив), Ивета Македонска

Момчил Константинов
Студент в University of Oxford


Закриване на сесията: 16:15 – 16:30


 Programa_1_sesiya_UchInstituteBAS.pdf   78,26K   9

  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM