Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
05 дек 2022 10:52 | Viva Cognita от Новини

Състезание VIVA Математика с компютър на 10.12.2022 г.

Скъпи приятели,

на 10 декември 2022 г., събота, ще се проведе поредното, двадесет и първо издание на състезанието "VIVA Математика с компютър".

VIVA математика с компютър е състезание по математика за ученици от 3. до 12. клас.

Състезанието се провежда онлайн, като всеки участник сам избира мястото и начина за влизане в Мрежата. В един и същ ден и час всеки участник в състезанието получава достъп за 60 минути до Работен лист, който съдържа 10 задачи за съответната група. Това е времето, в което участникът работи върху задачите и изпраща (по интернет) решенията до организаторите на състезанието. Задачите са с избираем или свободен отговор (число или дума), които участникът записва в зададен формат в определено за целта поле на Работния лист. При решаването на задачите всеки участник може да ползва помощни средства и източници на информация (компютър, интернет, софтуерни системи като GeoGebra, книги, и т.н.) - както е в реална ситуация при решаване на конкретен проблем от ежедневието. Голяма част от задачите са придружени от файл, който може да улесни изследването и решаването на поставената задача.

Внимание! Важна промяна! За участие в състезанието е необходимо е да регистрирате профил в системата https://math.cabinet.bg/.

Поради промените в законодателството свързано със съхранението на личните данни, желаещите участници в състезанието ще трябва да правят нова регистрация в началото на всяка учебна година. Предишните регистрации не са валидни за участие в състезанието.

Участниците в състезанието ще бъдат разделени на 9 групи:

I група - учениците от 3. клас
II група - учениците от 4. клас
III група - учениците от 5. клас
IV група - учениците от 6. клас
V група - учениците от 7. клас
VI група - учениците от 8. клас
VII група - учениците от 9. клас
VIII група - учениците от 10. клас
IX група - учениците от 11. и 12 клас

Състезанието ще се проведе от 15:00 до 17:00 часа. Състезателите могат да започнат работа най-късно до 15:20 часа. След този час няма да се допускат нови участници, а започналите ще могат да довършат работата си в рамките на регламентираните 60 минути.

Вижте подробности и условията за класиране тук
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM