Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
02 мар 2016 11:08 | Viva Cognita от Новини

Harvard – MIT Mathematics Tournament (HMMT) – българското представяне

Отборите на Математическа гимназия „Др. Петър Берон“ – Варна, Природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас и Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ бяха измежду малкото международни отбори, получили покана да участват в престижното математическото състезание.

Както VIVA Cognita вече ви разказа, състезанието се състои от три кръга:
Индивидуални тестове
Всеки индивидуален тест се състои от 10 задачи, времето за решаването им е 50 минути. Всички отговори са еднозначни (кратки отговори). На настоящото състезание турнирът включваше три индивидуални теста – по алгебра, геометрия и комбинаторика.
Отборен кръг
Отборният кръг е с продължителност 60 минути, на състезателите се дава тест от 10 задачи. Всички участници в отбора работят заедно. От отбора се иска да даде доказателство. Учениците трябва да са демонстрират увереност в традиционните подходи за решаването на задачите, а също и да дават точни, недвусмислени и подробни доказателства.
Щафетен кръг
Този кръг е с продължителност 80 минути. На отбора се дават 36 въпроса, изискващи кратки еднозначни отговори на разнообразни теми, с различна трудност и стойности. Задачите са разделени в комплекти от по 4. Веднага щом отборът отговори на задачите от комплекта, куриерът може да занесе отговорите до пункта за задачи и да вземе следващия комплект.

И така, ето ги и резултатите:

При индивидуалните тестове:
Даниел Атанасов (СМГ) е на 18-то място по комбинаторика и на 37-мо място по геометрия
Александър Чергански (СМГ) е на 48-мо място по геометрия
Станислав Славов (МГ Варна) също е на 48-мо място по геометрия

В индивидуалното комплексно класиране (алгебра, геометрия, комбинаторика):
Даниел Атанасов (СМГ) е на 30-то място

При отборните състезания:
МГ Варна е на 15-то място
ПМГ Бургас е на 27-мо място
СМГ е на 37-мо място

На щафетния кръг:
СМГ е на 27-мо място
ПМГ Бургас е на 60-то място
МГ Варна е на 80-то място

При крайното комплексно класиране (индивидуално+отборно+щафетно):
СМГ е на 26-то място
МГ Варна е на 51-во място
ПМГ Бургас е на 57-мо място

За повече информация посетете официалната страница на турнира: https://www.hmmt.co/
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM