Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
Следващо състезание: 27-и ноември 2021 г.
VMath logo
Какво е "VIVA Математика с компютър"
VIVA математика с компютър е състезание по математика за ученици от 3.до 12. клас.

Състезанието се провежда по Интернет, като всеки участник сам избира мястото и начина за влизане в мрежата. В един и същ ден и час всеки предварително регистрирал се участник в състезанието получава достъп за 60 минути до Работен лист, който съдържа 10 задачи за съответната състезателна група. Това е времето, в което участникът работи върху задачите и изпраща (по интернет) решенията до организаторите на състезанието. Задачите са с избираем или свободен отговор (число или дума), които участникът записва в зададен формат в определено за целта поле на Работния лист. При решаването на задачите всеки участник може да ползва помощни средства и източници на информация (компютър, интернет, софтуерни системи като GeoGebra, книги, и т.н.) ̶ както е в реална ситуация при решаване на конкретен проблем от ежедневието. Голяма част от задачите са придружени от файл, който може да улесни изследването и решаването на поставената задача.
Състезание на 27-и ноември 2021 г.

Внимание! Важна промяна в правилата!
За участие в състезанието е необходимо да регистрирате профил в системата https://math.cabinet.bg/ .
Поради промените в законодателството свързано със съхранението на личните данни, желаещите участници в състезанието ще трябва да правят нова регистрация в началото на всяка учебна година. Предишните регистрации не са валидни за участие в състезанието!

Първи етап: от 10:00 до 12:00 часа ще бъдат активни работните листове за I., II., III., IV. група. Състезателите от тези групи могат да започнат работа най-късно до 11:00 часа. След този час няма да се допускат нови участници, а започналите ще могат да довършат работата си в рамките на регламентираните 60 минути.

Втори етап: от 13:00 до 15:00 часа ще бъдат активни работните листове за V., VI., VII., VIII., IX. група. Състезателите от тези групи могат да започнат работа най-късно до 14:00 часа. След този час няма да се допускат нови участници, а започналите ще могат да довършат работата си в рамките на регламентираните 60 минути.

Моля, влезте в профилите си 10 минути преди обявения начален час на състезанието за съответната група! По този начин ще облекчите натоварването на системата.
Правила
Технически изисквания
Информация за състезателя

Симулатор


Тренирай в симулирана състезателна среда

Предишни състезания

Решения на задачи

Тема на месеца

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM