Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
* - - - -
31 май 2015 12:35 | Viva Cognita от VIVA Математика

Правила на състезанието Тема на месеца

Обща информация:


Състезанието „Тема на месеца“ е отворено за участие за всички ученици. За да участвате в класирането на състезанието е необходимо да подавате решенията на задачите от актуалната „Тема на месеца“ чрез състезателния модул на Viva Cognita (всяка тема на месеца има връзка към модула след задачите). Можете да подавате решения само за задачите от текущия месец, до 23:00 на последно число на месеца (напр. за март решения се подават до 23:00 на 31-и). След настъпване на този краен срок няма да можете да изпратите своите решения.

При решаването на задачите всеки участник може да ползва помощни средства и източници на информация (компютър, интернет, софтуерни системи като GeoGebra, книги, и т.н.) ̶ както е в реална ситуация при решаване на конкретен проблем от ежедневието. Голяма част от задачите са придружени от файл, който може да улесни изследването и решаването на поставената задача.

Изисквания към участниците:

За да участвате в състезанието е необходимо:

1. Да сте ученик
2. Да имате регистриран профил във VIVA Cognita.

Ако още не сте се регистрирали – можете да го направите тук!

Всеки участник има право да участва само с един потребителски профил.

За да получите достъп до състезателния модул е необходимо да имате регистриран профил във Viva Cognita. Ако желаете само да разгледате задачите от „Тема на месеца“ не е необходимо да си регистрирате профил.
Всеки участник в състезанието се съгласява, че организаторите имат право да разследват случаи по подозрение за участие на един и същи участник с няколко профила. Всеки участник в състезанието се съгласява, че организаторите имат право да искат допълнителна информация свързана с такива разследвания и да вземат решения за наказание или дисквалификация от класирането, които са окончателни и не подлежат на обжалване.

Класиране и награди:

Всеки месец най-успешните участници в състезанието „Тема на месеца“ ще получават награди: една първа, една втора и една трета.

Наградите са осигурени от Vivacom и са ваучери на верига книжарници Хеликон на стойност съответно 50 лв., 30 лв. и 20 лв. за закупуване на книги и учебни материали.

Получателите на наградите ще се определят всеки месец въз основа на резултатите от предходния месец.

Всеки месец класирането се публикува в секцията „Тема на месеца“ във Viva Cognita

Ако съществува ситуация, в която двама или повече участници имат еднакъв брой точки, за целите на класирането и съответно за разпределението на наградите се тегли жребий.

Имената на участващите в жребия се вписват върху еднакви бели, непрозрачни късове хартия и се полагат в урна. Председателят на журито на състезанието, в присъствието на всички членове на журито, тегли от тази урна и обявява гласно имената, до определяне на трето място или до изчерпване на късовете хартия.

Наградите обявени за състезанието се осигуряват от Vivacom и се изпращат по куриер или с други средства до адресите по регистрация на профилите във Viva Cognita. Преди изпращане, нашият екип се свързва с наградените за потвърждение на адресите. Изискване към всички наградени е да предоставят сканиран документ, удостоверяващ статут на ученик.

В класирането не могат да участват деца на служители на ИМИ-БАН и Vivacom.

Внимание! Обработката и изпращането на наградите отнема технологично време. Моля, имайте предвид, че е възможно да отнеме до 30 работни дни, докато получите наградите си.

Внимание! При липса на отговор повече от 14 дни след датата на изпращане на първото съобщение на адреса на електронна поща, подаден от състезател, спечелил награда - наградата не се доставя.

За допълнителна информация:
  • Следете тази страница
Правилата могат да бъдат променяни по всяко време от администраторите на Viva Cognita, като с регистрацията си в сайта всеки потребител се съгласява, че администраторите са освободени от отговорност за всякакви щети, понесени от потребител, който не е запознат с последната версия на правилата.
  • 0


0 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM