Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
VMath logo

Технически изисквания към устройствата


Състезанието "VIVA математика" се провежда върху софтуерна платформа за състезания изградена от екипа на Viva Cognita. Използвани са съвременни технологии и софтуерът е тестван за съвместимост с широк набор устройства и операционни системи. По-голямата част от устройствата, които са в употреба в момента могат да бъдат ползвани без допълнителни настройки, но ако все пак имате проблем, проверете дали това, което използвате отговаря на изискванията описани по-долу.

За да можете да участвате в състезанието "VIVA математика" или да разгледате "Тема на месеца" е необходимо да разполагате с устройство, което отговаря на следните технически изисквания:
  • Необходимо е да имате устройство (компютър, лаптоп, таблет, смартфон) с достъп до Интернет.
  • Необходимо е да имате инсталиран браузър, в който да е активно изпълнението на JavaScript код. Всички по-нови браузъри имат тази функционалност и тя е включена по подразбиране. Ако тя е изключена за вашия браузър, ще се наложи да я включите за да участвате в състезанието.
  • Необходимо е да разрешите изскачащите прозорци (pop-up) за Viva Cognita, тъй като в определени случаи системата извежда предупреждения в такива прозорци. В повечето браузъри тези съобщения са разрешени или при първо изскачане на такъв прозорец получавате въпрос дали желаете да ги блокирате или разрешите за този сайт.
  • Много от задачите са придружени с помощен файл във формат GeoGebra. Той съдържа същия помощен модел на условието, който виждате и на работния лист. Ако желаете да ползвате/отворите този файл на собственото си устройство, трябва да инсталирате безплатния софтуер GeoGebra. Можете да направите това от тук, за съответната операционна система.
Внимание! Аплетите на задачите (интерактивните помощни модели на условията) в работния лист имат нужда от време за да се заредят и покажат на екрана. Това време зависи от производителността на вашето устройство и може да бъде 10-45 секунди.

Ако желаете да проверите дали устройството, което ползвате може да зареди работния лист на състезанието, отворете тази връзка. Ако страницата зареди нормално, ще видите аплетите с условията на задачите, полетата за въвеждане на отговорите и друга информация (вж. снимката долу).

Публикувано изображение
Правила
Технически изисквания
Информация за състезателя
Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM