Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
Тема на месеца
VMath logo

Тема на октомври 2016

Внимание! Аплетите към задачите (интерактивните помощни модели на условията - картинките към задачите, които ти помагат в решаването) в работния лист имат нужда от време, за да се заредят и покажат на екрана. Това време зависи от производителността на твоето устройство и може да бъде 10-50 секунди. Моля, изчакай да се заредят.


Играчка-костенурка е настроена да се придвижва със скорост 3 cm/s, а Играчка-мравка със скорост 5 cm/s. Те са поставени на много дълъг прав участък от магистрала, на разстояние 237 cm една от друга и се пускат едновременно в движение, една срещу друга.

Задача 1. Колко сантиметра ще е разстоянието между тях след:

а) 16 секунди


б) 35 секунди
свали помощен файл във формат GeoGebra


Задача 2. С колко cm/s трябва да се увеличи скоростта на Играчка-костенурка преди пускането,

а) за да се срещне с Играчка-мравка след 14 секунди;

б) за да бъде след 27 секунди на разстояние 502,8 cm от Играчка-мравка?

Отговорите се търсят с точност до десетите.

Задача 3. Едновременно с Играчка-костенурка и Играчка-мравка (виж началните условия), от точката за старт на Играчката-костенурка, е пусната в същата посока и Играчка-жаба, която е настроена за скача под ъгъл 50°, с начална скорост 26,4 cm/s. Намерете дължината на разстоянието от Играчка-жаба до Играчка-мравка, когато за първи път Играчка-жаба се намира на равни разстояния от Играчка-костенурка и Играчка-мравка. Отговорът се търси с точност до десетите.

Други теми
  • Всеки месец ти даваме няколко задачи, обединени около обща тема
  • Реши задачите за забавление и за да упражниш знанията си
  • За улеснение ти даваме интерактивни аплети на GeoGebra, но можеш да ползваш и всички други помощни средства, които решиш, че ти трябват
  • Участвай със своите отговори в състезанието (изисква регистрация във Viva Cognita)
  • Печели всеки месец награди
Правила
Технически изисквания - тема на месеца
Лиса
Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM