Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
Снимка

За Компютърната математика и състезателния дух

Публикувано от Ксения Цочева , 16 ноември 2014 · 1837 видяно

Компютърна математика НСОКМ
За Компютърната математика и състезателния дух Що е това Компютърна математика? И как бихме дефинирали словосъчетанието, състоящо се от две неразривно свързани понятия? Много просто - компютърната математика е лесен способ за решаване на математически задачи, който по най-добрия и благоприятен начин ни предоставя възможността да правим бързо и леснодостъпно изчисления в сложни ситуации. Системите, осъществяващи пресмятанията, дават възможността техническата част в един проблем да се сведе до минимум, да се спести време, усилия и потенциал за влагането им в по-сериозни мисловни процеси.
И тъй като математиците сме вечно борещи се и търсещи хора, а съревнованието е най-добрия начин за себедоказване, скоро се проведе и поредната Национална Студентска Олимпиада по комптърна математика( http://compmath.fmi.uni-sofia.bg/ ) В нея взеха участие 78 участника в две групи, като Софийски унивеситет отново бе начело. На Олимпиадата ние, участниците, имахме възможността да се преборим не само с техническите затруднения и съставянето на алгоритмите за решаване на конкретните задачи. Самите задачи бяха предизвикателство за еластичността на ума и едно поредно доказателство, че компютърът е само способ, а основното средство за решаване на която и да е интелектуална задача и за справянето с който и да е проблем, е силата на мисълта, разсъжденията и гъвкавостта на човешкия разум. Някъде там - между математиката и програмирането, Софийски университет завоюва 24 медала, безапелационно първо място в двете групи, много усмивки и хъс за нови победи и достигане на нови върхове в следващото предизвикателство.

  • 0Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM