Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube

Събития за декември 10, 2017

в Календар

  • Няма ограничения

----- "VIVA Математика в компютър" - онлайн състезание
От ansam

Препратка
VIVA математика с компютър е онлайн състезание по математика за ученици от 3.до 12. клас.

Състезанието се провежда по Интернет, като всеки участник сам избира мястото и начина за влизане в мрежата.
В един и същ ден и час всеки предварително регистрирал се участник в състезанието получава достъп за 60 минути до Работен лист, който съдържа 10 задачи за съответния клас. Това е времето, в което участникът работи върху задачите и изпраща (по интернет) решенията до организаторите на състезанието.

Задачите са с избираем или свободен отговор (число или дума), които участникът записва в зададен формат в определено за целта поле на Работния лист. При решаването на задачите всеки участник може да ползва помощни средства и източници на информация (компютър, интернет, софтуерни системи като GeoGebra, книги, и т.н.) ̶ както е в реална ситуация при решаване на конкретен проблем от ежедневието.

Голяма част от задачите са придружени от файл, който може да улесни изследването и решаването на поставената задача.

Наградите са осигурени от VIVACOM и са за първо, второ и трето място за всеки клас.

Правилата за участие, както и повече информация за състезанието, можете на намерите на http://vivacognita.org/_/viva-math.


10
декември 2017

Празнуващи днес


(15) mrm_e@mail.bg
(10) sneji1004
(8) Petar101209
Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM