Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube

Събития за март 19, 2018

в Календар

  • Няма ограничения

----- Национална олимпиада по информатика - нац. кръг
От ansam

Препратка
Националният кръг на Националната олимпиада по информатика (НОИ) ще се проведе в Стара Загора от 16 до 19 март 2018 г.

Националният кръг се провежда за групи А, B, C, D и E. За участие в него се допускат ученици по реда на класирането им на областния кръг и получили положителен брой точки.

Броят на допуснатите до националния кръг е следният:
за група А – първите 32 ученици и тези, които имат точките на 32-ия,
за група C – 2 първите 20 ученици и тези, които имат точките на 20-ия, и
за групи B, D и E – съответно първите 16 ученици и тези, които имат точките на 16-ия в групата.

Националният кръг за групи А и B се провежда в два последователни дни с обща тема.
Времетраенето на всеки от двата състезателни дни е 5 часа.

Националният кръг за групи С, D и E се провежда в два последователни дни.
Времетраенето на всеки от двата състезателни дни е 4 часа.
В продължение на един час от началото на състезанието участниците могат да задават въпроси по текста на задачите, на които Националната комисия отговаря само с "Да","Не" и "Без коментар".
Националният кръг се провежда в условия на анонимност, осигурена чрез технологията на компютърна проверяваща система.

Характеристика на състезанието:

– Националната олимпиада по информатика (НОИ) е състезание, което се провежда по модела, правилата и нормите на Международната олимпиада по информатика. Зачачите са от алгоритмичен характер и изискват от състезателите създаване на компютърни програми, реализиращи ефективни алгоритми.
– Всеки участник присъства лично на състезанието и работи самостоятелно на отделен компютър.
– Състезанието е без такса - правоучастие.
– Задачите трябва да се решат за определено време (3 до 5 часа, в зависимост от възрастта на състезателите).
– Метод за оценяване: след изтичане на състезателното време решенията се проверяват с комплект тестови данни.
– Задачите за НОИ се подготвят от Националната комисия по информатика, която се определя от Министъра на образованието и науката по предложение на СМБ.
– За организирането на националния кръг се определя Организационен комитет.
– НОИ е включена в Графика на МОН и се обявява от структурите на Министерството.
– Всички материали (задачи, авторски решения, решения на състезатели) се публикуват в Интернет.

Състезанието се провежда в пет възрастови групи:

група А (12. клас),
група B (10.–11.клас),
група C (8.–9. клас),
група D (6.–7. клас) и
група E (4.–5. клас).

– Първенците от националния кръг (в група А и група D) образуват разширените национални отбори за участие в международните състезания. Национолните отбори за Международната олимпиада по информатика, Балканската олимпиада по информатика и Балканската олимпиада по информатика за юноши се избират измежду учениците в разширените национални отбори, след допълнителни контролни състезания.

Първенците в Националния кръг от група А получават званието „Лауреат на национална олимпиада” и ползват предимства при кандидатстване в университетите. На останалите участници във Националния кръг в група А се присъждат оценки, които някои университети (вкл. СУ) признават като оценка от кандидат-студентски конкурсен изпит по математика или информатика за прием в съответния университет.


----- Математика без граници - пролетен кръг
От ansam

Препратка
Математика без граници е междуналодно състезание, което се провежда в България от есента на 2013 година. То е с относително ниска трудност и и е насочено към възможно най-широк кръг деца.
Турнирът е за ученици от 1-ви до 12-ти клас и се провежда в 4 кръга - есенен, зимен, пролетен и финално състезание Математически звезди.

Първите три кръга са дистанционни - участниците се състезават или в училището, в което се обучават, или в училището - партньор за съответния град. Финалният кръг изисква присъствие.
Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути. Броят на задачите в теста е 20, от които 15 са с избираем отговор, а 5 – със свободен отговор.
Всяка вярно решена задача се оценява с 1 точка.

Наградите във всяко дистанционно състезание са златен, сребърен и бронзов медал и сертификати за всички участници.
Учениците с най-голям сбор от точки, получени в две от трите дистанционни състезания получават покана за участие във финалния кръг.
На финала освен индивидуално състезание се провежда и отборно състезание. То е под формата на математическа щафета от 5 задачи. Отборите са съставени от 3 ученици и решават темата в екип за 40 минути.


19
март 2018

Празнуващи днес


(21) BAFCHO
Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM