Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube

Събития за март 23, 2018

в Календар

  • Няма ограничения

----- Математика без граници - пролетен кръг
От ansam

Препратка
Математика без граници е междуналодно състезание, което се провежда в България от есента на 2013 година. То е с относително ниска трудност и и е насочено към възможно най-широк кръг деца.
Турнирът е за ученици от 1-ви до 12-ти клас и се провежда в 4 кръга - есенен, зимен, пролетен и финално състезание Математически звезди.

Първите три кръга са дистанционни - участниците се състезават или в училището, в което се обучават, или в училището - партньор за съответния град. Финалният кръг изисква присъствие.
Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути. Броят на задачите в теста е 20, от които 15 са с избираем отговор, а 5 – със свободен отговор.
Всяка вярно решена задача се оценява с 1 точка.

Наградите във всяко дистанционно състезание са златен, сребърен и бронзов медал и сертификати за всички участници.
Учениците с най-голям сбор от точки, получени в две от трите дистанционни състезания получават покана за участие във финалния кръг.
На финала освен индивидуално състезание се провежда и отборно състезание. То е под формата на математическа щафета от 5 задачи. Отборите са съставени от 3 ученици и решават темата в екип за 40 минути.


----- Мат. състезание м/у ПГ и ЧЕ паралелки - Ловеч
От ansam

Препратка
Математическо състезание между профилирани гимназии (ПГ) и паралелки на СУ с чуждоезиков (ЧЕ) профил се провежда всяка година в Ловеч.

Състезанието е за ученици 8.-12. клас от езикови гимназии и профилирани езикови паралелки.

Националното състезание се организира от Министерство на образованието и науката, Регионалния инспекторат по образование – град Ловеч, със съдействието на Съюза на математиците в България.

Състезателните теми за всеки клас съдържат 6 задачи. Учениците имат на разположение 4 астрономически часа.

– Първите три задачи са с кратък свободен отговор и обхващат учебното съдържание по
математика от задължителната подготовка. Всяка от тях се оценява с 2 точки.

– Последните три задачи са с разширен отговор и от учениците се изисква да
представят подробно и обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика от задължителната и
задължителноизбираемата подготовка от 8., 9., 10., 11. и 12. клас и се оценяват с от 0 до 8 точки.

За учениците от XII клас състезанието е анонимно.
По време на състезанието учениците не могат да ползват калкулатори и
математически таблици с формули.
Началото на състезателния ден е 9.00 часа.

Място на провеждане на състезанието:
Гимназия за чужди езици "Екзарх Йосиф I"
Ловеч, ул. Шишман 7


23
март 2018

Празнуващи днесНяма рожденици днес

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM