Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube

Събития за април 07, 2018

в Календар

  • Няма ограничения

----- SASMO - Азиатско математическо състезание 2-12 кл.
От ansam

Препратка
SASMO (Singapore and Asian Schools Math Olympiad) е сингапурско математическо състезание, което за разлика от повечето международни математически състезания не е ориентирано към най-добрите математици, а се цели в по-широка публика.
Целта на организаторите е SASMO да повиши интереса и ентусиазма на учениците, да развие математическата им интуиция, мислене и логика, както и творческо и критично мислене.

Провежда се разделено на следните нива:
- Primary 2 / Клас 2 - 10 въпроса с избираем отговор (1 точка за всеки верен) и 5 нерутинни задачи (с по 3 точки за всеки верен отговор), общо 25 точки;

- Primary 3 / Клас 3 - 15 рутинни задачи (1 точка за всеки верен) и 5 нерутинни с отворен отговор (с по 2 точки за всеки верен отговор), общо 25 точки;
- Primary 4 / Клас 4 - 15 рутинни задачи (1 точка за всеки верен) и 5 нерутинни задачи с отворен отговор (с по 2 точки за всеки верен отговор), общо 25 точки;
- Primary 5 / Клас 5 - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 точки;
- Primary 6 / Клас 6 - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 точки;
- Secondary 1 / Клас 7 - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 точки;
- Secondary 2 / Клас 8 - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 точки;
- Secondary 3 / Клас 9-12 - - 25 нерутинни задачи (1 точка за всеки верен) общо 25 точки.

Организатор за страната ни е математикът Любомир Любенов.
Повече информация: https://sasmo.sg/


7
април 2018

Празнуващи днес


(13) Koko2005
Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM