Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube

Събития за ноември 10, 2018

в Календар

  • Няма ограничения

----- Есенен математически турнир "Акад. Ст. Додунеков"
От ansam

Препратка
Есенният математически турнир (ЕМТ) е включен в календара за извънкласна дейност на МОМН и СМБ.
Провежда се в София.
Състезанието се организира със съдействието на СМБ, секция БАН-СУ, Американска Фондация за България (АФБ) и Фондация "Георги Чиликов".

Резултатите от Есенния математически турнир важат за определяне на разширения национален отбор на България за Балканската олимпиада по математика (BMO) и EGMO (Европейската математическа олимпиада за момичета).


ЕМТ e индивидуално състезание за ученици от 8. до 12. клас с индивидуално и отборно класиране.
Всеки отбор се състои от 4-ма човека от съответния клас. За отборното класиране ще се сумират точките на участниците от съответния отбор.

В състезанието не се разрешава участие на повече от един отбор от клас от училище, но броят на индивидуалните участници е неограничен.

Форматът на състезанието включва 4 описателни задачи, първите две се оценяват с по 6 точки, а другите две - с по 7 точки. Максимален брой точки - 26.

Време за решаване на състезателните теми - 4:30 часа.


----- Софийски математически турнир (СМТ)
От ansam

Препратка
Софийски математически турнир е индивидуално градско състезание, отворено за всички желаещи да участват ученици от 1-ви до 7-ми клас.
Състезанието се провежда във всяко училище, в което е създадена необходимата организация, и в което има повече от 20 ученици, изявили желание за участие.


Броят на задачите за всички класове е 13, като 10 от тях са с избираем отговор (от 4 възможни), две задачи са със свободен отговор, а тринадесета задача се решава подробно от състезателите.
Времетраенето на състезанието за учениците от 1. клас е 40 минути, а за учениците от 2. до 8. клас е 90 минути.

Оценяване:
• за верен отговор от първа до десета задача се дават по 5 точки
• за верен отговор на 11 и 12 задачи се дават по 7 точки, а за грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки
• тринадесета задача при вярно решение се оценява с 10 точки
• максимален брой точки - 74.


10
ноември 2018

Празнуващи днес


(15) Митко Първанов
Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM