Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube

Събития за януари 12, 2019

в Календар

  • Няма ограничения

----- УчИМИ - 19. Ученическа конференция, Пазарджик
От ansam

Препратка

Деветнадесетата ученическа конференция на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ) ще се проведе от 11 до 13 януари в Пазарджик с любезното домакинство на ПМГ "Константин Величков".

Конференцията е първата конкурсна сесия на УчИМИ за учебната 2018/2019 г. В нея могат да участват ученици от 8. до 12. клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.

Ученическата конференция се провежда обикновено в средата на януари, а крайният срок за изпращане на проектите е в началото на декември на предходната година.
Отличените автори на проекти в Ученическата конференция получават правото да участват в интервю за определяне на двама участници в 6-седмичната школа на Изследователския научен институт в САЩ - RSI (българското участие), която се провежда през лятото в Масачузетския технологичен институт в Бостън, САЩ.
Другата награда за отличниците е участие в Ученическата секция на (частични) разноски на Ученическия институт. Там те могат да представят подобрените си проекти или да подготвят нови разработки.
Повече информация можете да получите на http://www.math.bas....i/?page_id=1879.


12
януари 2019

Празнуващи днес


(36) beloslava_2006
Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM