Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube

Събития за март 17, 2019

в Календар

  • Няма ограничения

----- Мат. състезание м/у ПГ и ЧЕ паралелки - Ловеч 2019
От ansam

Препратка
Математическо състезание между профилирани гимназии (ПГ) и паралелки на СУ с чуждоезиков (ЧЕ) профил се провежда всяка година в Ловеч.

Състезанието е за ученици 8.-12. клас от езикови гимназии и профилирани езикови паралелки.

Националното състезание се организира от Министерство на образованието и науката, Регионалния инспекторат по образование – град Ловеч, със съдействието на Съюза на математиците в България.

Състезателните теми за всеки клас съдържат 6 задачи. Учениците имат на разположение 4 астрономически часа.

– Първите три задачи са с кратък свободен отговор и обхващат учебното съдържание по
математика от задължителната подготовка. Всяка от тях се оценява с 2 точки.

– Последните три задачи са с разширен отговор и от учениците се изисква да
представят подробно и обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика от задължителната и
задължителноизбираемата подготовка от 8., 9., 10., 11. и 12. клас и се оценяват с от 0 до 8 точки.

За учениците от XII клас състезанието е анонимно.
По време на състезанието учениците не могат да ползват калкулатори и
математически таблици с формули.
Началото на състезателния ден е 9.00 часа.

Място на провеждане на състезанието:
Гимназия за чужди езици "Екзарх Йосиф I"
Ловеч, ул. Шишман 7


----- Национална олимпиада по информатика - Нац. кръг
От ansam

Препратка
Националният кръг на Националната олимпиада по информатика (НОИ) ще се проведе от 15 до 18 март 2019 г. в Стара Загора.
Националният кръг се провежда за групи А, B, C, D и E. За участие в него се допускат ученици по реда на класирането им на областния кръг и получили положителен брой точки.

Броят на допуснатите до националния кръг е следният:
за група А – първите 32 ученици и тези, които имат точките на 32-ия,
за група C – 2 първите 20 ученици и тези, които имат точките на 20-ия, и
за групи B, D и E – съответно първите 16 ученици и тези, които имат точките на 16-ия в групата.

Националният кръг за групи А и B се провежда в два последователни дни с обща тема.
Времетраенето на всеки от двата състезателни дни е 5 часа.

Националният кръг за групи С, D и E се провежда в два последователни дни.
Времетраенето на всеки от двата състезателни дни е 4 часа.
В продължение на един час от началото на състезанието участниците могат да задават въпроси по текста на задачите, на които Националната комисия отговаря само с "Да","Не" и "Без коментар".
Националният кръг се провежда в условия на анонимност, осигурена чрез технологията на компютърна проверяваща система.

Характеристика на състезанието:

– Националната олимпиада по информатика (НОИ) е състезание, което се провежда по модела, правилата и нормите на Международната олимпиада по информатика. Зачачите са от алгоритмичен характер и изискват от състезателите създаване на компютърни програми, реализиращи ефективни алгоритми.
– Всеки участник присъства лично на състезанието и работи самостоятелно на отделен компютър.
– Състезанието е без такса - правоучастие.
– Задачите трябва да се решат за определено време (3 до 5 часа, в зависимост от възрастта на състезателите).
– Метод за оценяване: след изтичане на състезателното време решенията се проверяват с комплект тестови данни.
– Задачите за НОИ се подготвят от Националната комисия по информатика, която се определя от Министъра на образованието и науката по предложение на СМБ.
– За организирането на националния кръг се определя Организационен комитет.
– НОИ е включена в Графика на МОН и се обявява от структурите на Министерството.
– Всички материали (задачи, авторски решения, решения на състезатели) се публикуват в Интернет.

Състезанието се провежда в пет възрастови групи:

група А (12. клас),
група B (10.–11.клас),
група C (8.–9. клас),
група D (6.–7. клас) и
група E (4.–5. клас).

– Първенците от националния кръг (в група А и група D) образуват разширените национални отбори за участие в международните състезания. Национолните отбори за Международната олимпиада по информатика, Балканската олимпиада по информатика и Балканската олимпиада по информатика за юноши се избират измежду учениците в разширените национални отбори, след допълнителни контролни състезания.

Първенците в Националния кръг от група А получават званието „Лауреат на национална олимпиада” и ползват предимства при кандидатстване в университетите. На останалите участници във Националния кръг в група А се присъждат оценки, които някои университети (вкл. СУ) признават като оценка от кандидат-студентски конкурсен изпит по математика или информатика за прием в съответния университет.

  • 0


17
март 2019

Празнуващи днес


(22) MartinVeselinov
Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM