Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube

Събития за април 13, 2019

в Календар

  • Няма ограничения

----- EGMO Европейска олимпиада по математика - момичета
От ansam

Препратка
Европейската олимпиада за момичета (EGMO) 2019 ще се проведе от 7 до 13 април в Киев, Украйна.

Европейската олимпиада по математика за момичета се провежда за осма поредна година. За първи път Олимпиадата се е състояла през 2012 г. в Кеймбридж, Великобритания, и в нея са взели участие отбори от 19 държави, сред които и България. Оттогава броят на страните участнички неизменно нараства, като през миналата година те бяха вече 29.
България е традиционен участник в EGMO.

Досега нашите момичета са завоювали 3 златни, 14 сребърни и 7 бронзови медала, както и 3 Почетни грамоти от EGMO.


----- Национална олимпиада по математика-Национален кръг
От ansam

Препратка
Националната олимпиада по математика е едно от най-значимите математически състезания в България.
В зависимост от класа, тя се провежда в 2 или 3 кръга - общински, областен и национален, като всеки следващ кръг включва все по-сложни задачи.

Общинският и Областният кръг се провеждат за ученици от 4. до 12. клас, а Националният - за ученици от 7. до 12. клас.

Право на участие в областния кръг на Олимпиадата по математика получават състезателите, изкарали 16 или повече точки на общинския кръг.

За ученици от 4-ти до 8-ми клас включително, форматът на общинския, областния и националния кръг е еднакъв - 3 задачи, всяка от които носи 7 точки, общо 21 точки.
До Национален кръг се допускат само ученици от 7-ми и 8-ми клас. Времетраене на всеки кръг от Олимпиадата - 4 часа.
За ученици от 9 до 12 клас, всеки от кръговете включва съответно 3, 4 и 6 задачи.
Време за решаване:
  • общински кръг - 4 часа,
  • областен - 4.5 часа,
  • национален 2 х 4 часа и половина.
Националният кръг е с обща тема за 9. - 12. клас и се провежда в 2 последователни дни. Всеки ден се решават по 3 задачи за 4 часа и половина.

Право на участие в националния кръг на Олимпиадата по математика получават състезателите, изкарали 16 или повече точки на областния кръг. По изключение, при трудни задачи и ниски резултати в някои от класовете могат да бъдат допуснати и състезатели с по-малко от 16 точки.

Националният кръг на Олимпиадата по математика е едно от състезанията, чиито резултати се взимат предвид при формирането на отбори на страната ни за международни състезания.


----- Математическо състезание "Питагор" за 4. клас
От ansam

Препратка
Състезанието е анонимно. То е балообразуващо за кандидатстване след 4. клас.

Брой задачи: 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание.

Времетраенето на състезанието е 2 астрономически часа.

По време на състезанието учениците нямат право да използват калкулатор, мобилна техника, други технически средства или математическа литература.
ернови не се разглеждат, проверяват и оценяват.
Протокол с резултатите, съдържащ входящия номер и брой точки за всеки участник в състезанието се публикува на сайта на РУО – София-град при спазване на изискванията за защита на личните данни на учениците. Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване. Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник в училището домакин, в което се е явил ученикът в срок до 3 дни от обявяване на резултатите по ред, определен от директора на училището домакин и обявен на сайта на училището домакин. Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят.

Участието в Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от 4. клас означава признаване на правилата от Регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от 4. клас през учебната 2018/2019 година, публикуван на сайта на МОН, раздел „Олимпиади и състезания“.


13
април 2019

Празнуващи днес


(19) Nikolay_Nikolaev
Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM