Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube

Събития за април 02, 2019

в Календар

  • Няма ограничения

----- Пролетна конференция на СМБ и УС на УчИМИ
От ansam

Препратка
Ежегодната Пролетна конференция на Съюза на математиците в България (СМБ) ще се проведе от 1 до 5 април 2019 г. в Русе.

В рамките на конференцията ще се проведе Ученическа секция с представяне на проекти по математика, информатика и информационни технологии. Участието в тази секция е по линия на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ).

Ученическата секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България е втората конкурсна сесия на УчИМИ в рамките на учебната година. В нея могат да участват ученици от 8. до 12. клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.

По време на Ученическата секция авторите на допуснатите за участие проекти ги представят пред журито и публиката и отново биват оценявани. Авторите на проекти, получили грамоти за отлично и много добро участие, получават покана за участие в следващата Лятна изследователска школа, като разноските им се поемат частично от УчИМИ.


2
април 2019

Празнуващи днесНяма рожденици днес

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM