Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube

Събития за април 20, 2019

в Календар

  • Няма ограничения

----- Национален пролетен турнир по ИТ - В. Търново
От ansam

Препратка
Изисквания за участие в олимпиадата:

Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.

За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu.
Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).

Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.

За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.


Такси за правоучастие няма.
Крайният срок за подаване на проектите предстои да бъде обявен на http://it-vt.eu.
След изтичането му състезателите се задължават да предадат цялото приложение, сорс код и документация.
Няма ограничение за големината на документацията.
Наградите са материални.


----- Великденско математическо състезание
От ansam

Препратка
Великденското математическо състезание е за ученици от 1. до 12. клас.
Времето за решение на темите със задачи за ученици от 1. и 2. клас е 90 минути, а за всички по-горни класове - 120 минути.

Темите са съставени от 15 задачи с избираем отговор.
Всяка задача има само един правилен отговор от четири възможни, като първите 3 са цифри, а последният - друг отговор. Посочването на "Друг отговор" се приема за вярно само ако допълнително е записан и верен резултат.
Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 1 точка, от 4 до 6 с по 3 точки, от 7 до 9 с по 5 точки, от 10 до 12 с по 7 точки и от 13 до 15 с по 9 точки.

Задачите за 7. клас са в модифициран формат, съвпадащ с този на Националното външно оценяване - НВО - след 7. клас.

Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири възможни, за задачи 17 до 22 трябва да бъдат записани само отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA, а задачи 23 и 24 трябва да бъдат подробно решени.
Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка, от 5 до 10 с по 2 точки, от 11 до 16 с по 3 точки, от 17 до 20 с по 5 точки, задачи 21 и 22 с по 8 точки и задачи 23 и 24 с по 15 точки.
Максималният брой точки за 7 клас е 100.

Великденското математическо състезание е един от турнирите, от които ще се определят участниците в Националното математическо състезание (НМС).


Дата на провеждане - събота, 20 април 2019 г.
Място на провеждане - училища в цялата страна.

Моля, проверете на място кое е училището (училищата) и какъв е точният начален час на състезанието във Вашия град!


20
април 2019

Празнуващи днес


(12) Momchil Naydenov
Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM