Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube

Събития за април 21, 2019

в Календар

  • Няма ограничения

----- Национален пролетен турнир по ИТ - В. Търново
От ansam

Препратка
Изисквания за участие в олимпиадата:

Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.

За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu.
Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).

Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.

За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.


Такси за правоучастие няма.
Крайният срок за подаване на проектите предстои да бъде обявен на http://it-vt.eu.
След изтичането му състезателите се задължават да предадат цялото приложение, сорс код и документация.
Няма ограничение за големината на документацията.
Наградите са материални.


21
април 2019

Празнуващи днес


(??) Десилава Георгиева
(15) jjnenkov
Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM