Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube

Събития за май 05, 2019

в Календар

  • Няма ограничения

----- Балканска олимпиада по математика - BMO
От ansam

Препратка
36-ата Балканска олимпиада по математика (The Balkan Mathematical Olympiad - ВМО) ще се проведе от 30 април до 5 май 2019 г. в Кишинев, Молдова.
Балканската олимпиада по математика е ежегоден турнир от високо ниво за ученици, не по-възрастни от 20 години.
Участници в Балканската олимпиада са отбори от Албания, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Гърция, Македония, Молдова, Черна Гора, Румъния, Сърбия и Турция.
През последните години се канят гостуващи отбори и извън гореизброените държави.

Регламент за определяне на националния отбор за участие в Балканската олимпиада по математика

1. За определяне на разширения национален отбор за Балканската олимпиада по математика се събират точките от Зимните математически състезания и от Пролетните математически състезания. Участници в разширения национален отбор са първите 5 ученици от IX клас, първите 6 от X клас, първите 7 от XI клас и първите 7 от XII клас. При равенство в точките се допускат всички ученици със съответния равен брой точки.
2. Резултатите на участниците в разширения национален отбор от третите и четвъртите задачи от Зимните математически състезания и от Пролетните математически състезания се отчитат по методика, одобрена от Националната комисия, за получаване на бонуси.
3. За определяне на националния отбор с участниците в разширения национален отбор се провеждат контролни състезания в стил Балканска олимпиада по математика.
4. Класираните на първите 6 места след сумиране на бонусите от т. 2 и резултатите от контролните състезания образуват националния отбор. При равенство в точките за последните места Комисията провежда допълнително контролно или определя участник (участници) на основание на резултатите от Зимните математически състезания и Пролетните математически състезания по предложение на ръководителя на отбора.


----- Математически турнир "Акад. Кирил Попов"
От ansam

Препратка
История на състезанието
Първият турнир "Акад. Кирил Попов" е проведен през 1986 г. в град Шумен. От 1990 до 1994 година е прекъснат, след което се възобновява с промени в регламента и четири години се провежда във Велики Преслав. Поради разрастването на турнира (възрастови групи и брой участници) от 1999 година се провежда отново в Шумен.
Всяка година в турнира участват между 500 и 600 участници от повече от 20 училища от страната. Задачите от състезанието се публикуват в сп. “Математика и информатика”, а през 2005 г. по случай 10-я юбилеен турнир е издаден сборник “Математически турнир "Академик Кирил Попов”. Всяко състезание е съпътствано с културна и туристическа програма.
Състезанието се провежда през първите две седмици на месец май в Шумен. Тази година датите за провеждането му са 3 -5 май.
Поканени за участие са ученици от 2 до 8 клас включително.

Регламент на състезанието:
Състезанието се провежда в един ден на два етапа:
Индивидуален етап – темата съдържа 6 задачи с избираем отговор, 3 задачи, на които трябва да се напише отговора и 1 задача, на която трябва да се напише решението.Времето за работа е 75 минути, максималният брой точки е 50.
Oтборен етап – темата съдържа 4 задачи. Отборът (не повече от 4-ма ученици) представя общо решение на всяка задача.
Времето за работа е 135 минути, максималният брой точки е 50.


5
май 2019

Празнуващи днес


(19) ekaterina
(41) AnRicacalf
Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM