Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
-----

Събитие: Великденско математическо състезание

в Календар
Добавено от ansam , 08 яну 2019


Събитие на 20 апр 2019 (Целодневно събитие)

ansam


Великденското математическо състезание е за ученици от 1. до 12. клас.
Времето за решение на темите със задачи за ученици от 1. и 2. клас е 90 минути, а за всички по-горни класове - 120 минути.

Темите са съставени от 15 задачи с избираем отговор.
Всяка задача има само един правилен отговор от четири възможни, като първите 3 са цифри, а последният - друг отговор. Посочването на "Друг отговор" се приема за вярно само ако допълнително е записан и верен резултат.
Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 1 точка, от 4 до 6 с по 3 точки, от 7 до 9 с по 5 точки, от 10 до 12 с по 7 точки и от 13 до 15 с по 9 точки.

Задачите за 7. клас са в модифициран формат, съвпадащ с този на Националното външно оценяване - НВО - след 7. клас.

Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири възможни, за задачи 17 до 22 трябва да бъдат записани само отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA, а задачи 23 и 24 трябва да бъдат подробно решени.
Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка, от 5 до 10 с по 2 точки, от 11 до 16 с по 3 точки, от 17 до 20 с по 5 точки, задачи 21 и 22 с по 8 точки и задачи 23 и 24 с по 15 точки.
Максималният брой точки за 7 клас е 100.

Великденското математическо състезание е един от турнирите, от които ще се определят участниците в Националното математическо състезание (НМС).


Дата на провеждане - събота, 20 април 2019 г.
Място на провеждане - училища в цялата страна.

Моля, проверете на място кое е училището (училищата) и какъв е точният начален час на състезанието във Вашия град!
  • 00 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM