Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
-----

Събитие: Балканска олимпиада по математика - BMO

в Календар
Добавено от ansam , 08 яну 2019


Събитие на 30 апр 2019 до 05 май 2019 (Събитие в няколко дни)

ansam


36-ата Балканска олимпиада по математика (The Balkan Mathematical Olympiad - ВМО) ще се проведе от 30 април до 5 май 2019 г. в Кишинев, Молдова.
Балканската олимпиада по математика е ежегоден турнир от високо ниво за ученици, не по-възрастни от 20 години.
Участници в Балканската олимпиада са отбори от Албания, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Гърция, Македония, Молдова, Черна Гора, Румъния, Сърбия и Турция.
През последните години се канят гостуващи отбори и извън гореизброените държави.

Регламент за определяне на националния отбор за участие в Балканската олимпиада по математика

1. За определяне на разширения национален отбор за Балканската олимпиада по математика се събират точките от Зимните математически състезания и от Пролетните математически състезания. Участници в разширения национален отбор са първите 5 ученици от IX клас, първите 6 от X клас, първите 7 от XI клас и първите 7 от XII клас. При равенство в точките се допускат всички ученици със съответния равен брой точки.
2. Резултатите на участниците в разширения национален отбор от третите и четвъртите задачи от Зимните математически състезания и от Пролетните математически състезания се отчитат по методика, одобрена от Националната комисия, за получаване на бонуси.
3. За определяне на националния отбор с участниците в разширения национален отбор се провеждат контролни състезания в стил Балканска олимпиада по математика.
4. Класираните на първите 6 места след сумиране на бонусите от т. 2 и резултатите от контролните състезания образуват националния отбор. При равенство в точките за последните места Комисията провежда допълнително контролно или определя участник (участници) на основание на резултатите от Зимните математически състезания и Пролетните математически състезания по предложение на ръководителя на отбора.
  • 00 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM