Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
-----

Събитие: The Harvard MIT Mathematics Tournament - HMMT, USA

в Календар
Добавено от ansam , 27 яну 2020


Събитие на 15 фев 2020 до 16 фев 2020 (Събитие в няколко дни)

ansam


HMMT е високо-конкурентен турнир по математика за гимназисти, организиран съвместно от Масачузетския технологичен институт (MIT) и Харвардския университет.

Турнирът се провежда през месеците ноември и февруари. Въпреки че регламентите им се различават, основните събития във всеки от двата турнира включват индивидуални тестове, отборен кръг и кръг за издръжливост.
Участие
И двете състезания са предназначени за ученици в горен курс, но в редки случаи до състезанията са допускани и изключително талантливи ученици и от среден курс. Поради причини от пространствено естество, организаторите не могат да настанят всички желаещи участници и отбори, които кандидатстват. Никой ученик не може да участва и в ноемврийския, и във февруарския турнир.
Повечето ученици се състезават в отбори от по 4-6 души (през ноември) и по 6-8 души (през февруари). Всички членове на един отбор трябва да посещават училища в радиус от 150 мили (около 241 км) един от друг. Поради отдалечеността, никоя организация не изпраща повече от 5 отбора за ноемврийския турнир, или повече от 3 отбора за февруарския. Учениците могат да кандидатстват и като афилиирани (към състезаваща се организация), и като неафилиирани индивидуални състезатели, които официално участват в индивидуалните кръгове и неофициалните отбори (формирани на място), в отборните състезания и в състезанията за издръжливост.
Учениците, които нямат възможност да участват на място, могат да използват неофициалния online tournament.
За повече информация, посетете https://www.hmmt.co/

Индивидуалните тестове
Всеки индивидуален тест се състои от 10 задачи, времето за решаването им е 50 минути. Всички отговори са еднозначни (кратки отговори).
Февруарският турнир включва три индивидуални теста – по алгебра, геометрия и комбинаторика.
Отборният кръг
Отборният кръг е с продължителност 60 минути, на състезателите се дава тест от 10 задачи. Всички участници в отбора работят заедно. От отбора се иска да даде доказателство. Учениците трябва да са демонстрират увереност в традиционните подходи за решаването на задачите, а също и да дават точни, недвусмислени и подробни доказателства.
Кръг за издръжливост
Този кръг е с продължителност 80 минути. На отбора се дават 36 въпроса, изискващи кратки еднозначни отговори на разнообразни теми, с различна трудност и стойности. Задачите са разделени в комплекти от по 4.
Всички отбори се събират в една от двете големи лекционни зали. При подаване на сигнал за начало на състезанието, всеки отбор изпраща куриер („бегач“) до пункта за задачи, откъдето да вземе първия комплект задачи за всеки от членовете на отбора. Веднага щом отборът отговори на задачите от комплекта, куриерът може да занесе отговорите до пункта и да вземе следващия комплект. Не се очаква учениците да завършат решаването на всички задачи. Оценяването се извършва незабавно и резултатите се публикуват в реално време.
Калкулатори и други средства за пресмятане
Забранено е използването на книги, записки, калкулатори, органайзери, логаритмични линийки, абак, както и каквито и да било други средства за пресмятане. Не може да се използва милиметрова хартия, транспортири, компаси, архитектурни инструменти или всякакви други пособия за чертане. В допълнение, комуникационни устройства като лаптопи, PDA устройства и мобилни телефони са забранени.
Официална страница на турнира: https://www.hmmt.co/
  • 00 Коментари

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM